Oferta usług kadrowo-płacowych:

 • przygotowanie dokumentów związanych z: nawiązaniem stosunku pracy, zmianą warunków zatrudnienia oraz ustania stosunku pracy,
 • informowanie Klienta o kończących się terminach: umów o pracę zawartych na okres próbny i na czas określony, ważności szkoleń BHP i profilaktycznych badań lekarskich,
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i prowadzenie ewidencji ich wykorzystania,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • informowanie Klienta o pojawiających się nowelizacjach przepisów wpływających na konieczność dokonania określonych zmian w obszarze kadrowym,
 • przygotowanie sprawozdawczości do GUS w zakresie kadr,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych i rachunków do ich rozliczania,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-11, IFT).

Czym jeszcze się zajmujemy?

KSIĘGOWOŚĆ

Kompleksowe usługi księgowe oraz rozliczenia podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

USŁUGI DODATKOWE

Tworzenie stron internetowych oraz projektów graficznych i materiałów video

BIURO KKR to:

 • kompleksowa wiedza i wieloletnia praktyka
 • terminowość
 • sumienność
 • osobiste zaangażowanie i dyspozycyjność