Oferta usług księgowych:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtowych,
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księgach podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji na potrzeby podatku VAT oraz wyliczanie wysokości podatku należnego,
 • wyliczanie wysokości należnych zaliczek na podatek z tytułu PIT, CIT,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków ksiąg podatkowych i rejestrów VAT,
 • składanie w imieniu klienta elektronicznych deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE, JPK,
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne),
 • comiesięczna weryfikacja kontrahentów naszych Klientów - czy posiadają status czynnych podatników VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie zeznań rocznych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
 • kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS,
 • informowanie o bieżących obowiązkach względem fiskusa i ZUS,
 • pomoc w wyjaśnianiu i rozliczaniu zaległości księgowo - podatkowych.
 • przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,

Czym jeszcze się zajmujemy?

KADRY I PŁACE

Prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowych i rozliczeń ZUS

USŁUGI DODATKOWE

Tworzenie stron internetowych oraz projektów graficznych i materiałów video

BIURO KKR to:

 • kompleksowa wiedza i wieloletnia praktyka
 • terminowość
 • sumienność
 • osobiste zaangażowanie i dyspozycyjność