Oferta usług księgowych:

Czym jeszcze się zajmujemy?

KADRY I PŁACE

Prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowych i rozliczeń ZUS

USŁUGI DODATKOWE

Tworzenie stron internetowych oraz projektów graficznych i materiałów video

BIURO KKR to: