Jestem właścicielem biura księgowego prowadzonego pod nazwą BIURO KKR Katarzyna Rojek. Posiadam odpowiednie kwalifikacje, poparte certyfikatem zawodowym Głównego Księgowego oraz ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w cenionych na rynku Warszawy i okolic biurach księgowych. 

Posiadam obszerną wiedzę z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki temu zlecone usługi wykonuję profesjonalnie i rzetelnie. Ustawicznie się jednak dokształcam i pogłębiam swoje wiadomości.  Na jakość moich usług nie mają więc wpływu często zmieniające się przepisy podatkowe. Ponoszę pełną odpowiedzialność za rozliczenia moich Klientów z Urzędem Skarbowym i ZUS. 

Moje biuro księgowe świadczy kompleksowe usługi księgowe i kadrowo-płacowe dla małych i średnich firm o różnorodnych profilach działalności, m.in. budowlanych, usługowych, handlowych, obrotu nieruchomościami, z sektora finansowego. Usługi kierowane są w szczególności do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych oraz spółek z o.o. i komandytowych.

Na jakość usług i zadowolenie Klienta w dużej mierze wpływa też fakt, że firmą Klienta kompleksowo zajmuje się jedna, przypisana na stałe, księgowa. Znając specyfikę i potrzeby danej firmy oraz plany rozwoju działalności np.w zakresie zwiększenia zatrudnienia, może z wyprzedzeniem proponować najlepsze rozwiązania i zapobiegać błędom i nieprawidłowościom.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują regulacje ujęte w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „Rozporządzenie”). Z uwagi na powyższe moje biuro księgowe jest dostosowane do obecnych procedur dotyczących ochrony danych osobowych wymaganych przepisami Rozporządzenia.

Ponadto, aby jak najlepiej zabezpieczać interes Klienta, posiadam ubezpieczenie OC działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie lokalu.

Dziękuję Państwu za odwiedzenie strony mojego biura księgowego i serdecznie zachęcam do współpracy. Dzięki temu, że prowadzę biuro we własnym lokalu, mogę zaproponować konkurencyjne ceny.

Katarzyna Rojek